O Institutu

Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. vznikl dne 8. června 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 428.

Sídlo: Hybernská 1613/38, Praha 1, PSČ 110 00
IČO: 275 64 070
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Statutární orgán - ředitelka:  Ing. Veronika Hlaváčková, Ph.D.

Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. je od ledna 2016 akreditovanou institucí z Rozhodnutí MŠMT k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o akreditaci zde Akreditace MŠMT.

 

Odborně prospěšné služby:

  • propagační činnost
  • organizace konferencí a seminářů
  • shromažďování informací
  • podpora výzkumu
  • spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi státního a nestátního sektoru

Doplňková činnost:

  • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
  • zpracování dat, služby databank, správa sítí
  • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Jsme i na Facebooku: Institut vzdělávání v zemědělství

Zakladatelem Institutu vzdělávání v zemědělství o.p.s. je Zemědělský svaz České republiky. Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. nabízí vzdělávací programy a semináře pro všechny cílové skupiny v oboru zemědělství. Vzdělávací akce jsou realizovány po celé České republice a reagují na aktuální vzdělávací potřeby zemědělců.

ilustrace ilustrace ilustrace