Realizované projekty

Rozvoj dalšího vzdělávání zemědělců ve Zlínském kraji

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

logoline

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název prioritní osy: Další vzdělávání
Číslo prioritní osy: 7.3
Číslo oblasti podpory: 7.3.2
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název výzvy: Zlínský kraj - Výzva č. 4 pro GP - oblast podpory 3.2

Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
Název projektu: Podpora dalšího vzdělávání zemědělců ve Zlínském kraji
Datum zahájení projektu: 01.10.2012
Předpokládané datum ukončení projektu: 30.06.2014

» více informací

 

Podpora dalšího vzdělávání zemědělců v Královéhradeckém kraji

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

logoline

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název prioritní osy: Další vzdělávání
Číslo prioritní osy: 7.3
Číslo oblasti podpory: 7.3.2
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název výzvy: Královéhradecký kraj - Výzva č. 3 pro GP - oblast podpory 3.2

Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
Název projektu: Podpora dalšího vzdělávání zemědělců v Královéhradeckém kraji
Datum zahájení projektu: 01.04.2012
Předpokládané datum ukončení projektu: 31.03.2014

» více informací

 

Systém dalšího profesního vzdělávání manažerů zemědělských podniků z kraje Vysočina

Projekt vytvořil systém dalšího vzdělávání zemědělských manažerů a naplnil tento systém soustavou vzdělávacích programů v oblastech manažerských kompetencí, legislativních znalostí a odborných dovedností - vznikly specifické modulární vzdělávací programy podle nejlepší praxe EU. Procesy vzdělávacího systému a vybrané moduly vzdělávacích programů byly ověřeny pilotním projektem a předány Institutu vzdělávání v zemědělství o.p.s.. Byla vytvořena a připravena základní skupina lektorů, která zajistí funkčnost a udržitelnost systému, byly položeny základy pro podporu dalšího profesního vzdělávání zemědělských manažerů nástroji e-learningu.

logoline_projekt_VY.jpg

Příjemce podpory: Zemědělský svaz ČR
Název operačního programu: Operační program lidských zdrojů
Název priority: Rozvoj celoživotního učení
Název opatření: Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Název grantového schématu: Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
Zahájení projektu: 4.1.2006
Ukončení projektu: 4.7.2007
Doba trvání projektu: 18 měsíců
Místo realizace: Kraj Vysočina

Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. vznikl v rámci projektu „Systém dalšího profesního vzdělávání manažerů v zemědělských podnicích v kraji Vysočina“, financovaného z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, ESF a státního rozpočtu.

» více informací