Aktuální kurzy a semináře 2019

Semináře financované z Programu rozvoje venkova

obrázek PRV.png

Každý seminář proběhne v 11 krajích. V sekci Ke stažení naleznete podkladové materiály k jednotlivým seminářům.

 

Operace 1.1.1. Vzdělávací akce

Operace 1.2.1. Informační akce

_______________________________________________________________________________________________

 

 

________

Uplynulé semináře a kurzy

Přehled seminářů je i na webových stránkách Zemědělského svazu ČR a České technologické platformy pro zemědělství.

Semináře financované z Programu rozvoje venkova

říjen - březen 2017/2018

leden - duben 2017

Komerční semináře

Praktická aplikace Nař. EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů do praxe zem. závodů v roce 2018

Základní otázky aplikace Nařízení EU 2016/679 (GDPR) v roce 2018, ochrana osobních údajů a ochrana soukromí zaměstnance v praxi zemědělských závodů

Kurzy a školení

Střední a TOP management

Semináře uplynulé do konce roku 2016 (komerční aj., více po rozkliknutí)