Praktika správy nemovitostí zemědělskými podnikateli z pohledu právníka I.

Registrační číslo projektu: 23/016/0111a/163/000037

Truxa.png

Popis projektu:

Účelem projektu je pokračovat v seznamování účastníků seminářů se základními aspekty vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské půdě obsažené v aktuální právní úpravě včetně připomenutí stále probíhající souběžné aplikace právní úpravy přijaté do 1.1.2014 v oblasti užívacích vztahů k zemědělským pozemkům a jejich vzájemných konsekvencí a připomenout jim aktuální praktickou aplikaci obou právních úprav.


Výklad bude v detailnějším rozsahu zaměřen na některé specifické záležitosti, které zemědělské praxi činí určité obtíže při jejich řešení a na procvičování praktických znalostí a dovedností účastníků seminářů.  
Projekt bude umožňovat účastníkům přímo konzultovat s lektorem konkrétní situace z jejich praxe, vznášet dotazy k právní úpravě a aktivně tak ovlivňovat vlastní průběh seminářů.


Cílem projektu je dále zvýšit a prohloubit u účastníků úroveň znalostí, dovedností a praktických poznatků v oblasti právní úpravy vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské půdě, a to zejména z pohledu správné aplikace právní úpravy, vhodné volby smluvního typu uzavírané smlouvy a jejího obsahu, správné realizace práv a povinností ze smluvních vztahů jejich účastníky, řešení kolizních situací jakož i celkové orientace v této oblasti právní úpravy. Znalost této právní problematiky a dovednost řešení obvyklých situací jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podnikatelů a v blízké budoucnosti i nedílnou součástí implementace nové zemědělské politiky v rámci České republiky a Evropské unie.

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 12 akcí ve 12 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 28. 5. 2024 - Středočeský kraj

2. 29. 5. 2024 - Královéhradecký kraj

3. 4. 6. 2024 - Kraj Vysočina

4. 5. 6. 2024 - Jihomoravský kraj

5. 11. 6. 2024 - Plzeňský kraj

6. 13. 6. 2024 - Jihočeský kraj

7. 18. 6. 2024 - Ústecký kraj

8. 19. 6. 2024 - Liberecký kraj

9. 20. 6. 2024 - Pardubický kraj

10. 25. 6. 2024 - Olomoucký kraj

11. 26. 6. 2024 - Moravskoslezský kraj

12. 27. 6. 2024 - Zlínský kraj