Podpora dalšího vzdělávání zemědělců v Královéhradeckém kraji

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

logoline

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název prioritní osy: Další vzdělávání
Číslo prioritní osy: 7.3
Číslo oblasti podpory: 7.3.2
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název výzvy: Královéhradecký kraj - Výzva č. 3 pro GP - oblast podpory 3.2

Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
Název projektu: Podpora dalšího vzdělávání zemědělců v Královéhradeckém kraji
Datum zahájení projektu: 01.04.2012
Předpokládané datum ukončení projektu: 31.03.2014

 

V rámci projektu byly vytvořeny následující vzdělávací programy.
Materiály ze seminářů ke stažení najdete na konci této stránky.

 

Stručný obsah projektu:

Cílem předkládaného projektu je tvorba deseti nových kurzů uzpůsobených potřebám cílové skupiny a jejich pilotní ověření na skupině dospělých - účastníků dalšího vzdělávání.

V projektu vycházíme ze zájmu cílové skupiny Královéhradeckého kraje, kteří nabídku takto zaměřených kurzů v královéhradeckém regionu postrádají. Zájem zaměstnavatelů - výsledky dotazníkového šetření – byly doloženy v příloze projektu.

Cílovou skupinou projektu bude 200 účastníků dalšího vzdělávání v rámci pilotáže kurzů, kteří bydlištěm, místem výkonu práce pocházejí z Královéhradeckého kraje.
Délka projektu byla stanovena na 24 měsíců, v první části vytvoří metodikové veškeré materiály potřebné pro výuku kurzu - vytvořeny budou metodiky a učební materiály - bude tak zajištěna udržitelnost projektu. V druhé části projektu budou kurzy pilotně ověřeny.

Realizační tým jsme sestavili ze zkušených zaměstnanců, kteří mají znalosti i zkušenosti tak, aby byli schopni plnit povinnosti vyplývající z jejich popisu práce.

 

Cíle projektu:

Cílem předkládaného projektu je rozšířit nabídku dalšího vzdělávání cílové skupiny projektu - dospělých osob z odvětví zpracování zemědělských plodin vytvořením komplexního vzdělávacího programu o deseti kurzech vytvořených na míru potřebám cílové skupiny Královéhradeckého kraje.

Dílčí cíle projektu jsou:
- Vytvoření metodik a učebních materiálů kurzu:
1. Daňová soustava a její reformy pro zemědělské podniky
2. Asertivní komunikace
3. Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013
4. Občanské právo pro zemědělce
5. Obchodní právo pro zemědělce
6. Pracovněprávní vztahy pro zemědělce
7. Právní vztahy k půdě
8. Půdoochranné technologie proti erozi a jejich zajištění v zemědělských podnicích
9. Manipulace, řešení konfliktů
10. Technologie a technika ošetřování dojnic

- Druhým dílčím cílem v rámci další fáze projektu je pilotní ověření všech kurzů na 200 účastnících dalšího vzdělávání - každá osoba se zúčastní pilotáže jednoho kurzu.
- Posledním cílem je nastavení udržitelnosti projektu a to vyhodnocením kurzu, jeho úpravou a nastavením pro jeho další využití i po ukončení projektu.

 

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu je 200 osob - účastníků dalšího vzdělávání. Všichni zapojení jsou zemědělci, kteří již ukončili počáteční vzdělávání na školách a dalším vzděláváním usilují o rozšíření své kvalifikace, znalostí,dovedností a možností uplatnění na trhu práce.

Jedná se většinou o osoby se středoškolským vzděláním, které si uvědomují, že další vzdělávání zvyšuje jejich možnosti uplatnění, vzdělané osoby budou lépe odolávat konkurenčním tlakům.

Předpokládáme zapojení 100 mužů a 100 žen, všechny osoby budou z Královéhradeckého kraje - bydlištěm a místem výkonu práce. Budeme usilovat o maximální zapojení osob znevýhodněných na trhu práce – především mladých osob do 25 let-absolventů, ale též osob nad 50 let, apod. V případě jejich zapojení budeme dbát zvýšeného ohledu na tyto skupiny a budeme zohledňovat jejich specifické potřeby. V případě mladých budeme usilovat o zapojení této skupiny z více než 50%.

 

Aktivity v rámci udržitelnosti projektu v období 1.4.2014 – 31.3.2015:

V rámci udržitelnosti projektu Podpora dalšího vzdělávání zemědělců v Královéhradeckém kraji bylo v prvním roce po skončení projektu uskutečněno 10 seminářů. Celkem bylo proškoleno 198 osob, z toho 105 žen a 93 mužů. Semináře se uskutečnily v ZD Dolany, 552 01 Dolany 57. Náklady spojené s realizací kurzů byly hrazeny z vlastních prostředků Institutu vzdělávání v zemědělství o.p.s.. Lektoři aktualizovali podkladové materiály ke kurzům na základě aktuálních legislativních a odborných změn.
Seminářů se zúčastnili zaměstnanci následujících zemědělských podniků:
- ZEA Rychnovsko-Javornice 354
- Agropodnik Humburky-Košičky 125
- KIS Hradec Králové-Nerudova 37,Hradec Králové
- ZAS Mžany-Mžany 14
- Statek Kydlinov-Světí p.Všestary
- OAK Hradec Králové-Nerudova 37,Hradec Králové
- ZD Dolany-Dolany 57
- ZD Ostaš-Žďár nad Metují 141
- Rovina Písek-Písek 107
- Lovčická Zemědělská-Lovčice 171
- Agro Jaroměř-Rožnov 11
- ZAS Mžany-Mžany 14
- Ekospol s.r.o.- Meziměstí 5 Května
- Městská jatka s.r.o.- Lánovská 565,Vrchlabí
- Zepos Přestavlky a.s.- Krchleby 2
- ZS Kratonohy a.s.- Kratonohy 111,503 24
- Zepo Bohuslavice-Bohuslavice 67
- Zemědělská a.s. Výšina-Staré Buky 192,542 43
- ZD Všestary-Rozberice 18
- farma Rudník s.r.o.- 54372 Rudník 97
- Agromer s.r.o.- Zlíč 70,Česká Skalice
- Kalenská zemědělská a.s.- Dolní Kalná 150
- AGD Provodov-Provodov 75
- PZD Ohnišov-Ohnišov 101
- Agrodružstvo Lhota p.L.- Lhota pod Libčany 182
- Agro Chomutice-Chomutice 92
- ZD Dobruška-Dobruška 377
- CZEXIM-Veverkova 1343
- Oseva uni-Choceň 1231
- VH Agroprodukt Piletice-Piletice 174
- ZOD Živanice-Živanice 206
- PPVV Košičky-Košičky 127, 503 65
- Hřebčín Jeníkov-Červená Třemešná 60
- Starý Bydžov AGRODZ-Starý Bydžov 62
- ZD Bašnice-Bašnice 5
- ZDV Dolní Lánov-Dolní Lánov 239
- Zemspol a.s.- České Meziříčí 532
- Mlýny Voženílek-Průmyslová 109,Předměřice
- Vladimír Janák-Dolní Brusnice 1
- farma POUR s.r.o.- Jaroměřská 49
- Zem.a.s. Lužec-Lužecn/C
- Zdobnice a.s.- Slatina n/Zdobnicí
- Králíky Polička a.s.- Králíky
- Přepychy-Přepychy 62
- ZD Černíkovice-Černíkovice 140
- Agro Bystřice a.s.- Bystřice 10
- ZEAS Podorlicko a.s.- Trnov 99
- Uniagro Zaloňov-Zaloňov 48
- Farma Brocná-Brocná 64
- VH Produkt-Rusek 116
- ZD Libčany-Libčany 230
- Nahořanská a.s.- Nahořany 112

Pracovně právní vztahy pro zemědělce
Datum konání: 8.1.2015
Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 20 osob, z toho 19 žen.

Obchodní právo pro zemědělce
Datum konání: 20.11.2014
Uvedeného pilotního semináře se zúčastnilo celkem 18 osob, z toho 6.

Technologie a technika ošetřování dojnic
Datum konání: 23.10.2014
Uvedeného pilotního semináře se zúčastnilo celkem 20 osob, z toho 8 žen.

Daňová soustava a její reformy pro zemědělské podniky
Datum konání: 14.10.2014
Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 20 osob, z toho 15 žen.

Asertivní komunikace
Datum konání: 1.-2.10.2014
Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 19 osob, z toho 10 žen.

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013
Datum konání: 25.2.2015
Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 20 osob, z toho 4 ženy.

Občanské právo pro zemědělce
Datum konání: 3.12.2014
Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 21 osob, z toho 12 žen.

Právní vztahy k půdě
Datum konání: 21.1.2015
Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 20 osob, z toho 6 žen.

Půdoochranné technologie proti erozi a jejich zajištění v zemědělských podnicích
Datum konání: 11.2.2015
Uvedeného semináře se zúčastnilo celkem 21 osob, z toho 3 ženy.

Manipulace, řešení konfliktů
Datum konání: 5.-6.11.2014
Uvedeného pilotního semináře se zúčastnilo celkem 19 osob, z toho 10 žen.

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Kontakt na projektového manažera:
Ing. Veronika Hlaváčková, Ph.D.
Institut vzdělávání v zemědělství
Hybernská 38
110 00 - Praha 1
tel.: 602 790 274

 

Materiály ze seminářů ke stažení:

 

Pracovněprávní vztahy pro zemědělce, Josef Korbelář

Obchodní právo pro zemědělce, Zdeněk Čáp

Technologie a technika ošetřování dojnic, Oldřich Doležal

Občanské právo pro zemědělce, Josef Korbelář

Právní vztahy k půdě, Stanislav Marchal

Daňová soustava a její reformy pro zemědělské podniky, Bohumír Holeček

Asertivní komunikace, Šárka Roudnická

Půdoochranné technologie proti erozi a jejich zajištění v zemědělských podnicích, Lubomír Smrček

Manipulace, řešení konfliktů, Petr Peniška

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013, Věra Bečvářová