Vzdělávací programy

Rozvoj dalšího vzdělávání zemědělců ve Zlínském kraji

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

logoline

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V rámci projektu byly vytvořeny následující vzdělávací programy.

 1. Daňová soustava a její reformy pro zemědělské podniky
 2. Vybraná ustanovení občanského zákoníku pro zemědělskou prvovýrobu - Zlínský kraj
 3. Použití portálu farmář pro uživatele s rostlinnou výrobou
 4. Použití portálu farmář pro uživatele s živočišnou výrobou
 5. Prezentační dovednosti zaměstnanců zemědělských podniků
 6. Priority management a jeho specifika v zemědělské prvovýrobě
 7. Zemědělská prvovýroba Zlínského kraje a pracovněprávní vztahy
 8. Strategický management a jeho specifika v zemědělské prvovýrobě
 9. Veterinární legislativa ve vztahu k zemědělcům

» více informací

 

Podpora dalšího vzdělávání zemědělců v Královéhradeckém kraji

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

logoline

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V rámci projektu byly vytvořeny následující vzdělávací programy.

 1. Daňová soustava a její reformy pro zemědělské podniky
 2. Asertivní komunikace
 3. Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013
 4. Občanské právo pro zemědělce
 5. Obchodní právo pro zemědělce
 6. Pracovněprávní vztahy pro zemědělce
 7. Právní vztahy k půdě
 8. Půdoochranné technologie proti erozi a jejich zajištění v zemědělských podnicích
 9. Manipulace, řešení konfliktů
 10. Technologie a technika ošetřování dojnic

» více informací

 

Systém dalšího profesního vzdělávání manažerů zemědělských podniků z kraje Vysočina

Projekt vytvořil systém dalšího vzdělávání zemědělských manažerů a naplnil tento systém soustavou vzdělávacích programů v oblastech manažerských kompetencí, legislativních znalostí a odborných dovedností - vznikly specifické modulární vzdělávací programy podle nejlepší praxe EU. Procesy vzdělávacího systému a vybrané moduly vzdělávacích programů byly ověřeny pilotním projektem a předány Institutu vzdělávání v zemědělství o.p.s.. Byla vytvořena a připravena základní skupina lektorů, která zajistí funkčnost a udržitelnost systému, byly položeny základy pro podporu dalšího profesního vzdělávání zemědělských manažerů nástroji e-learningu.

logoline_projekt_VY.jpg

Tento projekt byl financován z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
V rámci projektu byly vytvořeny následující vzdělávací programy.

 1. Bilance živin, plány a evidence hnojení
 2. Podmínky podnikání v zemědělství – živočišná výroba
 3. Podmínky podnikání v zemědělství – rostlinná výroba
 4. Nepotravinářské využití zemědělské produkce, energetické a technické plodiny
 5. Ekonomika výroby krmiv
 6. Skot mléčný a kombinovaný, welfare
 7. Chov prasat, welfare
 8. Budování týmu, týmová spolupráce
 9. Komunikace
 10. Kvalita
 11. Marketing
 12. Principy managementu
 13. Projektové řízení
 14. Řízení lidských zdrojů I.
 15. Řízení lidských zdrojů II.
 16. Řízení inovací

» více informací