Digitální zemědělství pro zvýšení konkurenceschopnosti a podporu biodiverzity

Registrační číslo projektu: 23/016/0111e/163/000058

Digitální zem na web.png

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit zemědělskou veřejnost s problematikou digitalizace zemědělství a biodiverzity. Nástroje digitálního zemědělství zahrnují postupy známé z precizního zemědělství, které se obohacují o nástroje navázané robotizaci, využití umělé inteligence, zpracování velkých dat a interpretace pro účely rozhodování založeného na datech. Nástroje digitálního zemědělství budou představeny v kontextech zemědělských postupu na konkrétních příkladech spojených s výživou rostlin, ochranou rostlin (včetně plevelů), šlechtění, agrotechniku porostů od zasetí po sklizeň s přesahem do problematiky skladování. Záměr je prezentovat proces, možnosti a nástroje v celé produkční vertikále od zasetí do fáze včetně skladování. Problematika biodiverzity úzce souvisí se zdroji zemědělství, které se týkají půdy, úrodnosti, biologického odporu prostředí i kvality potravin. Akcentovány budou ekosystémové souvislosti včetně hodnocení efektů opatření, která jsou v zemědělství prováděna (např. biopásy).

V rámci prezentací podat ucelené informace o principech biologických základech a principech nezbytných pro pochopení biodiverzitní složky produkce moderního zemědělství v kontextu nových dotačních podmínek od roku 2023 a zároveň popsat vhodné způsoby plnění těchto požadavků i upozornit na alternativní řešení. Účastníci dostanou komplexní informaci o možnostech transformace zemědělského podniku k pokročilým digitálním technologiím, datovém managementu, zpracování dat, podmínkám robotizace.

Výsledkem projektu bude rozšíření znalostí účastníků o postupech správné zemědělské praxe v digitálním zemědělství a biodiverzitních opatření. Prakticky budou předvedeny i postupy pro zpracování sběr a zpracování dat v QGIS, DJI TERRA, Pix4D fields jak pro zpracování dat z bezpilotních prostředků tak satelitních dat. Účastnící budou mít k dispozici i ukázky v podobě skladištních škůdců, vybraných bezobratlých organismů a rostlin.

Očekávaným přínosem pro beneficienty bude lepší orientace v problematice digitalizace zemědělství, robotiky, zpracovní a a zabezpečení dat, biodiverzitní problematiky související s rostlinnou produkcí. K praktickému využití obdrží účastníci metodické pomůcky (prezentace v elektronické formě, programy pro zpracování dat).

Výukový materiál

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 5. 3. 2024 - Středočeský kraj

Dalších 10 seminářů budeme realizovat v dalších krajích na podzim 2024