Nové podmínky společné zemědělské politiky do roku 2027

Registrační číslo projektu: 22/014/0111a/163/000013

13 SZP Ulrich.png

Popis projektu:

Projekt přinese účastníkům informace o úrovni přípravy nové společné zemědělské politiky, stanoveném rámci na úrovni EU, tak na straně národních institucí podílejících se na přípravě a implementaci těchto nástrojů.
Součástí semináře bude celkový přehled o právním rámci reformované SZP, a to ve vazbě na úroveň zpracování jak na EU úrovni - tzn. hlavní nařízení Rady a EP (případně prováděcích či delegovaných aktů), ale i na úrovni národní legislativy, případně pravidel a metodických pokynů.
Účastníci budou seznámeni s horizontálními parametry nástrojů SZP, resp. s prvky které jsou společné pro více než jeden nástroj - v tomto ohledu by se mělo zejména jednat o novou formu prvku, jež je v současnosti znám jako Cross compliance, který však může být v novém pojetí SZP transformován a rozšířen pod názvem Condicionality.  
Jedním z hlavních témat bude strukturální charakter přímých plateb, které do značné míry dosud předurčovaly úroveň důchodových podpor (společně s některými opatřeními II. pilíře - např. ANC, AEKO, EZ, DŽPZ, atd. - které jsou však oproti přímým platbám kompenzačního charakteru). Vedle struktury PP se seminář rovněž zaměří na základní podmínky způsobilosti pro čerpání dotací z různých "vrstev" přímých plateb.
Součástí seminářů také bude představení portfolia teorieticky možných opatření k implementaci v rámci II. pilíře a zároveň pravděpodobný seznam vybraných opatření pro realizaci v rámci ČR. V tomto ohledu bude seminář odrážet úroveň příprav a zpracování Strategického plánu ČR a návazně prezentovat podmínky poskytování podpor II. pilíře.

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Výukový materiál

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 10. 1. 2023 - Kraj Vysočina

2. 11. 1. 2023 - Jihočeský kraj

3. 12. 1. 2023 - Plzeňský kraj

4. 24. 1. 2023 - Liberecký kraj

5. 25. 1. 2023 - Jihomoravský kraj

6. 7. 2. 2023 - Olomoucký kraj

7. 8. 2. 2023 - Moravskoslezský kraj

8. 9. 2. 2023 - Pardubický kraj

9. 28. 2. 2023 - Ústecký kraj

10. 6. 3. 2023 - Zlínský kraj

11. 7. 3. 2023 - Středočeský kraj