Zdraví a welfare skotu = konkurenceschopnost a udržitelnost chovu

Registrační číslo projektu: 22/014/0111d/163/000028

28 Zdraví skotu ČZU.png

Popis projektu:

Cílem projektu je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení zdraví krav, evidence léčby a aplikace vybraných látek, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému zoohygieny a preventivní veterinární péče a hodnocení welfare vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Hlavní témata seminářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického řízení zdraví krav v průběhu mezidobí, strategie veterinárního řízení a optimalizace prevence, léčebných metodik a postupů ve stádě s ohledem na prevenci poruch zdraví.

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Výukový materiál

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 17. 1. 2023 - Kraj Vysočina

2. 31. 1. 2023 - Středočeský kraj

3. 9. 2. 2023 - Jihomoravský kraj

4. 16. 2. 2023 - Zlínský kraj

5. 23. 2. 2023 - Moravskoslezský kraj

6. 24. 2. 2023 - Olomoucký kraj

7. 1. 3. 2023 - Plzeňský kraj

8. 9. 3. 2023 - Jihočeský kraj

9. 16. 3. 2023 - Liberecký kraj

10. 22. 3. 2023 - Pardubický kraj

11. 29. 3. 2023 - Královéhradecký kraj