Perspektivy ochrany rostlin v konvenčním zemědělství

Registrační číslo projektu: 22/014/0111e/110/000018

 18 Ochrana rostlin.png

Popis projektu:

Cílem projektu je především seznámení odborné veřejnosti (zemědělci aj.) se současným stavem a možnostmi "Integrovaných systémů regulace škodlivých organizmů" s využitím všech prvků (střídání plodin, zpracování půdy, agrotechnika, racionální aplikací pesticidních přípravků) v konvekčním zemědělství v rámci měnících se klimatických podmínkách a s možnostmi nechemických a biologických alternativ v rámci nejnovějších inovací v regulaci škodlivých organizmů. Zemědělci budou seznámení s inovacemi v regulaci chorob, škůdců a plevelů. Dalším cílem je seznámení s problematikou rezistence škodlivých organizmů vůči pesticidům, s možnostmi prevence vzniku rezistence a antirezistentní strategie při používaní pesticidních přípravků v konvenčním zemědělství. Cílem uplatnění integrovaných systémů bude především zvýšení jejich efektivnosti z pohledu účinku na škodlivé organizmy (choroby, škůdci a plevele) při akceptaci NAP a nařízení Evropského parlamentu a Rady ES dojde k významnému snížení rizik kontaminace potravin, krmiv, půdy a vodních zdrojů jejich rezidui. Současně uplatněné systémy regulace škodlivých organizmů přispějí ke zvýšení diverzity fauny a flory.

Termíny webinářů, odkazy a další informace naleznete po rozkliknutí v pozvánce zde: Pozvánka

Výukový materiál - Nové směry v integrované ochraně rostlin

                                 Integrované systémy regulace plevelů, klimatické změny, invazní plevele

                                 Využití nechemických způsobů regulace plevelů v polních plodinách

Systémy integrované regulace chorob v konvenčním zemědělství – inovace metod, šlechtění na odolnost, nové choroby

Na toto téma se uskuteční 12 online akcí. V pozvánce si vyberte termín, klikněte na odkaz k registraci a poté Vám bude na email zaslán odkaz na konkrétní akci v Microsoft Teams. Harmonogram na tento seminář lze najít i zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/